DR Manusteril - alkoholowy produkt dezynfekujący

Project details

  • Opakowania: 1L, 5L

Produkt płynny na bazie alkoholi do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych.

 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE:

  • Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002
  • Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze na powierzchniach wg. PN-13697:2002

 

Dokumentacja Produktowa:
Karta Charakterystyki
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
Ulotka Informacyjna