Tenzi Alux Strong - doczyszczanie elementów aluminiowych

Project details

  • Opakowania: A08/010 - 10L
    A08/020 - 20L
  • pH: 1

Skoncentrowany preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. Bardzo silne działanie myjące.

Sposób użycia:
Przed zastosowaniem koniecznie należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą.
Nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym bądź pędzlem.
Zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane

Dokumentacja Produktowa:
Karty techniczne

Karty Charakterystyki
Arkusz danych składników