Voigt Gastro-Sept - VC 620

Project details

  • Opakowanie: 5L, 10L
  • pH: 13

Płynny preparat dezynfekująco – myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze.

Przeznaczony do powierzchni, instalacji, maszyn i urządzeń mających kontakt z żywnością. Zalecany do stosowania w przetwórstwie mleczarskim, owocowo-warzywnym, mięsnym, rybnym i piwowarskim, zakładach gastronomicznych i kuchniach. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych. Zalecane rozcieńczenie: 4÷6% (400÷600 ml środka na 10 l wody).

Dokumentacja produktowa:
Karta Charakterystyki Produktu
Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym