Voigt-GASTRO-SEPT VC 620

Project details

  • Opakowanie: 3l
    10l
  • pH: 11/*/13

Preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, w tym wirusa ebola.

Przeznaczony do powierzchni, instalacji, maszyn i urządzeń mających kontakt z żywnością. Zalecany do stosowania w przetwórstwie mleczarskim, owocowo-warzywnym, mięsnym, rybnym i piwowarskim, zakładach gastronomicznych i kuchniach. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych. Zalecane rozcieńczenie: 4÷6% (400÷600 ml środka na 10 l wody).

Dokumentacja produktowa:
 Karta Charakterystyki Produktu
Karta produktu
 Świadectwo Jakości Zdrowotnej
 Pozwolenie na obrót produktem biobójczym